Zaterdag 12 maart en zaterdag 26 maart 13:00-22:00.
Per dag 500 tickets beschikbaar.

Koop hier je tickets

12 Maart
26 Maart
Helaas zullen er geen kaarten aan de deur verkocht worden.

Huisregels

 

Allereerst welkom!

Om het festival voor iedereen gezellig en toegankelijk te houden hebben we enkele huisregels waar iedereen zich aan moet houden.

Indien iedereen zich aan onderstaande regels houdt, kunnen we het Geheim van Noord blijven organiseren. Wij attenderen jullie op de volgende huisregels, 

Bij moedwillig misbruik, dronkenschap, wangedrag en andere soort calamiteiten veroorzaakt door bezoekers wordt u hierop direct door de organisatie en/of beveiliging aangesproken. Bij ernstige vormen met betrekking tot verstoring van het festival wordt dit overgedragen aan de politie. De festivalorganisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor personen de toegang te ontzeggen of te verwijderen van het festivalterrein.

Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van Kito events.

Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Handel in en/of gebruik van soft en/of harddrugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

Alle hard en softdrugs worden in beslag genomen.

De organisatie kan bezoekers zonder opgave van reden, ten alle tijden de toegang weigeren.

Het nuttigen van alcohol is alleen toegestaan binnen de muren van het festival terrein.

Het is niet toegestaan uw eigen eten en drinken mee te nemen en te nuttigen.     

Honden zijn helaas niet toegestaan.    

De instructies van politie, brandweer, beveiliging en organisatie moeten ten aller tijden worden opgevolgd.

Gedurende het festival worden er geen alcoholische dranken geschonken aan bezoekers onder de 18 jaar. Bezoekers onder de 18 jaar die desondanks in het bezit zijn van alcoholhoudende drank zullen direct van het festivalterrein worden verwijderd.

Racistische, seksistische, beledigende, en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd en zullen leiden tot verwijdering van het festivalterrein.

Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden. Bij constatering wordt direct de politie ingeschakeld.

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om anderen reden is dus niet toegestaan.

 

Eigen risico: Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Kito Events dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële  schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

 

Toegangs controle: Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker.  Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

     

HANDEL EN VERKOOP: Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.